ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖୁସି ଯୋଜନା: ରାଜ୍ୟର ୧୭ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ନାପକିନ୍, ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସବୁଧା ମିଳିବ