ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର, ସମାନ ଦରମା ଆଦି ଦାବିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ସରକାରୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ଆଜି ଠାରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OSRTC ବସ୍ ବନ୍ଦ