ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ: ମା ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ,୧୦ କି.ମି. ଦୂର ବଗପାଟିଆକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭ୍ୟାନରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି,ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂରାତନ ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ପୀଠ