କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଅଭାବରୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖା ଦେଇଛି, ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି: ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାହୁ