ଟିଟୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ: IOCL ସିଜିଏମ୍ ପ୍ରୀତିଶ ଭରତ କହିଲେ- ଟିଟୋକୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଆମେ ଏ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି