କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋ: ୨ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ, ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଛାନଭିନ୍‌ ପାଇଁ ଟିଟୋକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା