ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅମଳ ଧାନକୁ ଘୋଡାଇ ରଖିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ