ଯେତେଥର ପଡ଼ିଗଲେ ବି ସାହସର ସହ ପୁଣି ଠିଆ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ

ବିଲ୍‌କୁଲ୍‌ ପରାଜୟ ବା ପତନ ବା ବିଫଳତାର ସାମନା ନ କରିବା ଆଦୌ ବାହାଦୂରୀ ନୁହେଁ। ଯେତେଥର ପଡ଼ିଗଲେ ବି ସାହସର ସହ ପୁଣି ଠିଆ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ବା ବାହାଦୂରୀ।

ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ସେ ଜିତେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ

ବି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ କରି ଉପରକୁ ଉଠେ।