ନିଆରା ଲୋକଙ୍କ ନିଆରା ହୋଟେଲ୍

ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେତିକି ଆଦର, ଭଲ ପାଇବା ନମିଳିବା ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ‘ନିଆରା ହୋଟେଲ୍’। ଛୋଟ ଠୁ ବଡ଼ କିଏ ନାଚିବାରେ ନିପୁଣ ତ ଆଉ କିଏ ଗାଇବାରେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି।