ମାଟ୍ରିମୋନିରେ ଝିଅ ଲଗାଇଲା ଚୂନା

ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିମନିରେ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଚାଟିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ..ଝିଅ ଘର ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ କିନ୍ତୁ ରହୁଥିଲା ୟୁକେରେ ..ଏ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ଆଉ କଲ ଗୁଡିକ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝି ସାରିବେନି ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେତେବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା