‘ବାବୁଶାନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ’

ବାବୁଶାନ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ବାବୁଶାନଙ୍କ ପତ୍ନି ତୃପ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କହିଛନ୍ତି ‘ବାବୁଶାନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ’।