‘ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାଗଳ’

ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର , ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତେବେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।