ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ବିଜେଡ଼ି!

ସମଦୂରତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ବିଜେପି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଁ ଭରିଲେ। ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ଼ର ନା ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ।