ବିଜେଡି ଚାହେଁନି ବିଜୁ-ଶାସନ!

ଯେଉଁଠି ସଚିବମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତି, ସଚିବଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲେ ଶାସନ, ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଲା ସ୍ଥାନ? ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନେତାଙ୍କୁ, ଆଉ ନେତା ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି ଅମଲାଙ୍କୁ।