ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ଏତଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମାଧାନ!

ଆଜି ବାବୁଶାନ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରବି ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏତଲା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବ।