ବସ୍ତିରୁ ବଡ ମେଡିକାଲ

ବସ୍ତିରେ ରହି ନିଜ ବାପା ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଦୀପକ । ପ୍ରଥମଥରରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ନିଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ । ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଦୀପକ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଛନ୍ତି ।