ଉଲକା ପିଣ୍ଡ ମାଡ଼ରେ ଫାଟିବ ପୃଥିବୀ!

ଆକାଶରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ନିମିଷକେ ବରବାଦ କରିଦେବ ସବୁକିଛି। ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ବିଶାଳକାୟ ଉଲକା ପିଣ୍ଡ। ବାରମ୍ୱାର ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବିପଦ। କିଛି ସପ୍ତାହ ତଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌରଝଡ଼ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।