ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଗାଈ!

ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗାଈ। ଦରକାର କେବଳ ଯତ୍ନ ନେବାର ପ୍ରତିଶୃତି। ନିଜର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଗଣାରେ ଗାଈ ନିଅନ୍ତୁ। ବସିଛି ମାଗଣା ଗାଈହାଟ। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ମାଗଣା ଗାଈ ହାଟ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆଉ ଏକ ଗାଈ ନେବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠିକୁ ଆସି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ।