ପ୍ରେମିକକୁ ଜଗିଛି ପ୍ରେମିକା

ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ପ୍ରେମିକା।
ରାତିସାରା ନଖାଇ ନପିଇ ପ୍ରେମିକର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଲା ପ୍ରେମିକା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ ଥିାନାରେ ପ୍ରେମିକାର ଏତଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମସର୍ମ୍ପକ।
ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ପ୍ରେମିକର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ପ୍ରେମିକା