ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଛି ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା

ବ୍ୟାପାର-ମଣିଷ କଲେ ଲାଭ-କ୍ଷତିର କଥା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁକୁଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଯିଏ ଆଗକୁ ଆଗ ମାଡ଼ି ଚାଲେ, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ।