ଚେନ୍ନାଇରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ ଚୟନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ !

ବ୍ରିସବେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକାଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ଇଲେଭେନରେ କିଏ ରହିବ, କାହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।