‘ମାଗଣା ଦେଲେନି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ’

‘ମାଗଣା ଦେଲେନି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ’। କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ମଟନ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ।