5T ନା 5Pର ସରକାର?

ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବେଶ୍‌ ପାୱାରଫୁଲ ଫାଇବ୍‌ ପି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନର କ୍ଷମତା ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫାଇବ୍‌ ପି ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ଫାଇବ୍‌ ଟି କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଫାଇବ୍‌-ପି କଥା କ’ଣ?