ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବିମାନରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି !

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବିମାନ ଉଡାଣ ଅନୁମତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବଳେ ତାଙ୍କ ବିମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନଥଲା । ବିମାନ ଉଡାଣ ଅନୁମତି ନମିଳିବାରୁ ସଡକ ପଥରେ କାନପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୌଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।