ଶୁଭ ବିବାହରେ ଉଠିଲା କୋକେଇ

ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର। ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହୁଳହୁଳି। ଆଉ ଏକ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଜଣେ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।