‘ତିନି ଥର ଓଡ଼ିଆରେ ଫେଲ ହୋଇଥିଲି’

”ମୁଁ ତିନି ଥର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଗ୍ରାଜୀରେ ଫେଲ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ନଥିଲି”। ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି।