ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ!

ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ! ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକା ଦାଶ। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।