‘ସନସାଇନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ’

ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସନସାଇନ ସ୍କୁଲକୁ ସିନା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଲିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତ ୩ କଲେଜର କାଯ୍ୟର୍କ୍ରମକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାଇ କଲେଜକୁ ଯାଇ କଣ ସବୁ କହିଥିଲେ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବସିଥିଲେ?