କାଙ୍କଡ ୨୦୦, ଭେଣ୍ତି ୭୦

ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଏବେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି,ଘର ଭିତରେ ପାଣି,ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି।