ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଲିଆଖି!

ଲାଲାବହିନୀର ଚରାଭୂଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ନୁହେଁ, ନିଜେ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଢାଲ

ଲାଲାବହିନୀର ଚରାଭୂଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ନୁହେଁ, ନିଜେ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଢାଲ।