ବାବୁସାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝାଇଲେ ମନ୍ମଥ?

ବାବୁସାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝାଇଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର? ”ବାପା ହିସାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲି”। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାପା।