୪୨୦ କିଏ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ପୁଲିସ?

ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ସତକୁ ଲୁଚାଇପାରିଲାନି ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୁଲିସ। ରାତାରାତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୁଆଡ଼ି ସଜାଇ ମାମଲାକୁ ହାଲକା କରିଦେଲା। ପୂରା ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘାଁଏ ଘାଏଁ କରି ଘୂରେଇ ଦେବ। ଆଉ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ, ୪୨୦ କିଏ? ପୁଲିସ ନା ଅଭିଯୁକ୍ତ?