ଅନୁଗୋଳ: ସିଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା ଗୁଳି; ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଶରଧାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍‌ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଅଘଟଣ