କେରଳ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ IAS ଅଫିସର: ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦିନକର ଦରମା ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସଂଘ