ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ- ବ୍ୟବସାୟୀକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଅପହରଣ, ଏଥିପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁପାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା