ବାଳଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର କହିଲେ- ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଅପରାଧ କରିବେନି