କେରଳ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା OTV: ଉଦ୍ୟମତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ OTV ଟିମ୍, ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ମେଳାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାର