ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ; ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିଂସାକଣ୍ଡ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ