ITER ଫେକ୍‌ ପ୍ଲେସ୍‌ମେଣ୍ଟ ମାମଲା: ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ପ୍ଲେସ୍‌ମେଣ୍ଟ ଡିନ୍‌ ରାଜକୁମାର ହୋତା, ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ