ନୂଆପଡ଼ା: ସିନାପାଲି ଥାନା ନିଲଜି ଓ କର୍ଲାଖମାର ଗାଁରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର; ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସୁମିତ୍ରା ଧରୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି, ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୁମିତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକ ସୂଚନା, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମାଓବାଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି