ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଆବେଦନ ବେଳେ ଇନକମ୍‌ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ,ଏଥିପାଇଁ ଆଡମିଶନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବନି: ମିହିର ଦାସ,ଇ-ଆଡମିଶନ୍‌ ମୁଖ୍ୟ