ରାୟଗଡ଼ା: ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ଡାଙ୍ଗସରଡ଼ା-ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାରେ ସଂଯୋଗୀ ବ୍ରିଜ୍; ମୁନିଗୁଡ଼ା-ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ