କାଲିଠାରୁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଗଣନା: କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସହ ପଗ୍ ମାର୍କ ସହାୟତାରେ ଗଣନା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିବ ୯ ଶହ କ୍ୟାମେରା