ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ୧୬୬କୁ ବୃଦ୍ଧି, ୮୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଶେଷ, ୧୬ ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ