ନୀଳାଦ୍ରିବିଜେ ବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା- “ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ, ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ”