ଝିଅର କାନ୍ଧରେ ମା’ର କୋକେଇ

ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। କାନ୍ଧରେ ମା’ର କୋକେଇ। ମା’ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମଣିଷ କରିଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମା’କୁ ସେମାନେ କାନ୍ଧ ଦେବେ। ପୁଅର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବେନି।