ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ୍ ନନ୍ଦଙ୍କ ଆଲବମ୍‌ ‘ମୌସମ୍ ମସ୍ତାନା’ ରିଲିଜ୍

ମୁମ୍ୱାଇ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଜୁନିୟର ୨ର ବିଜେତା ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ୍ ନନ୍ଦଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ଆଲବମ୍‌ ‘ମୌସମ୍ ମସ୍ତାନା’ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି  ଇଣ୍ଡିପେଡେଣ୍ଡ୍‌ ଆଲବମ୍‌ରେ ବଲିଉଡ୍‌ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ ଅର୍ବାନ୍‌ ପପ୍‌ର ମିକ୍ସିଂ ହୋଇଛି। ଅନନ୍ୟା ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ‘ସତ୍ତେ ପେ ସତ୍ତା’ ଗୀତର ରିକ୍ରିଏସନ୍‌ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲବମ୍‌ରେ ରେଗା ମ୍ୟୁଜିକର ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ।  ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜୁସା ଡେମେଣ୍ଟର ଏହି ଆଲବମ୍‌ରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ରିମିକ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡିଜେ ଆକ୍ସ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ଭେଟେରାନ୍ ଆଶା ଭୋସ୍‌ଲେଙ୍କ ଏହି ପପୁଲାର ଗୀତକୁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ଅନନ୍ୟା ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି।