କିପରି ବନାଇବେ ଆମ୍ବ ମିଠା ?

ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ମିଠା।

sweet

ଆମ୍ବ ମିଠା

Tapaswini Nayak
  • Published: Saturday, 07 October 2023
  • Updated: 07 October 2023, 08:33 AM IST

Sports

Latest News

 ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଆମ୍ବ ରସ , ଖୁଆ, ଚିନି, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଲର ପାଉଡର,ପିସ୍ତା ବାଦାମ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାନକୁ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଖୁଆ ପକେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୁଆ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗି ନ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ରସ ପକାନ୍ତୁ, ଖୁଆରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର ଓ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।  ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 

Also Read

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ କପ୍ ପାଣି ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିରା ହୋଇଗଲାପରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଖୁଆ ଓ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣ ପକେଇ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ଏକ ବଡ ଥାଳିରେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲଭାବରେ ବସିଯିବ ପରେ ଏହାକୁ ମିଠାର ସେପ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ।  ତା’ ଉପରେ ପିସ୍ତା ଓ ବାଦାମ ପକାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ମିଠା। 

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

କିପରି ବନାଇବେ ଆମ୍ବ ମିଠା ?

ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ମିଠା।

sweet

ଆମ୍ବ ମିଠା

Tapaswini Nayak
  • Published: Saturday, 07 October 2023
  • Updated: 07 October 2023, 08:33 AM IST

Sports

Latest News

 ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଆମ୍ବ ରସ , ଖୁଆ, ଚିନି, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଲର ପାଉଡର,ପିସ୍ତା ବାଦାମ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାନକୁ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଖୁଆ ପକେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୁଆ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗି ନ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ରସ ପକାନ୍ତୁ, ଖୁଆରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର ଓ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।  ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 

Also Read

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ କପ୍ ପାଣି ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିରା ହୋଇଗଲାପରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଖୁଆ ଓ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣ ପକେଇ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ଏକ ବଡ ଥାଳିରେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲଭାବରେ ବସିଯିବ ପରେ ଏହାକୁ ମିଠାର ସେପ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ।  ତା’ ଉପରେ ପିସ୍ତା ଓ ବାଦାମ ପକାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ମିଠା। 

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

କିପରି ବନାଇବେ ଆମ୍ବ ମିଠା ?

ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ମିଠା।

sweet

ଆମ୍ବ ମିଠା

Tapaswini Nayak
  • Published: Saturday, 07 October 2023
  • Updated: 07 October 2023, 08:33 AM IST

Sports

Latest News

 ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଆମ୍ବ ରସ , ଖୁଆ, ଚିନି, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଲର ପାଉଡର,ପିସ୍ତା ବାଦାମ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାନକୁ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଖୁଆ ପକେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୁଆ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗି ନ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ରସ ପକାନ୍ତୁ, ଖୁଆରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର ଓ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।  ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 

Also Read

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ କପ୍ ପାଣି ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିରା ହୋଇଗଲାପରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଖୁଆ ଓ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣ ପକେଇ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ଏକ ବଡ ଥାଳିରେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲଭାବରେ ବସିଯିବ ପରେ ଏହାକୁ ମିଠାର ସେପ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ।  ତା’ ଉପରେ ପିସ୍ତା ଓ ବାଦାମ ପକାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ମିଠା। 

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

କିପରି ବନାଇବେ ଆମ୍ବ ମିଠା ?

ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ମିଠା।

sweet

ଆମ୍ବ ମିଠା

Tapaswini Nayak
  • Published: Saturday, 07 October 2023
  • Updated: 07 October 2023, 08:33 AM IST

Sports

Latest News

 ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଆମ୍ବ ରସ , ଖୁଆ, ଚିନି, ଘିଅ, ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଲର ପାଉଡର,ପିସ୍ତା ବାଦାମ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ୟାନକୁ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଖୁଆ ପକେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଖୁଆ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗି ନ ଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ରସ ପକାନ୍ତୁ, ଖୁଆରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର ଓ ଖାଇବା ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।  ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 

Also Read

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ ବସାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଏକ କପ୍ ପାଣି ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିରା ହୋଇଗଲାପରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଖୁଆ ଓ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣ ପକେଇ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ଏକ ବଡ ଥାଳିରେ ଘିଅ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ୍ବ ମିଶ୍ରଣକୁ ପକେଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲଭାବରେ ବସିଯିବ ପରେ ଏହାକୁ ମିଠାର ସେପ ଦେଇ କାଟନ୍ତୁ।  ତା’ ଉପରେ ପିସ୍ତା ଓ ବାଦାମ ପକାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ମିଠା। 

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos