ଜମିଲାଣି ରାକ୍ଷୀ ବଜାର: ଏଥର ଷ୍ଟୋନ୍‌ ରାକ୍ଷୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ

ଆଉ ୬ ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଂପର୍କକୁ ଉତ୍ସବର ସହ ପାଳିବାକୁ ଦିନଟିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ରାକ୍ଷୀ ଏଥର ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ବଜାରକୁ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୋକାନୀ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ରାକ୍ଷୀ ମଗେଇ ଦୋକାନରେ ରଖିବାକୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ବନ୍ଦନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଭେଟିଥିଲେ କିଛି ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ।