ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସମୀର ଦାଶ କହିଲେ- ଖଣିମାଫିଆ ଓ ଶିଳ୍ପପତି ନିଜକୁ ଚାଷୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସରଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି